İslam da İctihad İçin Aranan Vasıflar Üçüncü kısım

Hz.Said b. Müseyyeb (ra) den rivayet edildiğine göre; Hz.Ali (ra) nin, kati nass bulunmayan konularda nasıl hükmedeceklerine dair suali üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem in “müminlerden ilim ve takva sahibi olanları toplayıp istişare edin, bir kişinin reyine göre hükmetmeyin” buyurduğu kaydedilmektedir. Gerek sahabe kiram, gerek müctehid imamlar bu konuda oldukça titiz davranmışlardır. Bugün de, İctihad için her ilim dalından bazı kimseleri bir araya getirip, İctihad şurası teşekkül ettirmeyi teklif edenler, nazari planda haklıdırlar. Ancak içtihada konu olacak feri meseleler, İslami bir devlette kati çözüme kavuşabilir. Kaldı ki İctihad şurasının teşekkülü için birçok sayıda müctehide ihtiyaç vardır. Ortada müctehid seviyesinde ulema mevcut değilken, İctihad şurası teklifi hayal olmaktan öteye geçmez.

Şurası muhakkaktır ki; içtihada hüküm verme noktasında kadı önde gelir. Hadlerin ikame ve hükümlerin infaz edilmediği toplumlarda, içtihada hükmetmeye kalkma; gösteriş yapmaktan öteye, bir mana ifade etmez.

Bir yanıt yazın