admin

Ücretsiz Fritzing Programı İndirme Yöntemi

Elektronik devre çizimlerinde ve board üzerinde devre kurmak için kullanılan fritzing programı ücretsiz indirme seçeneğini kaldırmış ve download bölümünde Pay&Download seçeneği ile kullanıcılara bağış yapma zorunluluğu getirmiş ve ücretsiz indirme seçeneğini kaldırmıştı. Bu durum birçok kullanıcının motivasyonunu düşürmüş ve fritzing free download gibi anahtar kelimeler ile arama yaparak sonucu ulaşmaya …

Read More »

Hakkı Tesbit, Batılı İptal Mücadelesi

İmamı Şafi (rh.a) “ihtilaf” konusunda kendisine: gerek eskiten, gerek şimdi olsun, ilim ehlini daima ihtilaf halinde buluyorum bu ihtilaf onlara caiz midir? Şeklinde tevcih edilen bir suale şu cevabı veriyor; ihtilaf iki çeşittir. Birincisi haram olan ihtilaftır. Bu mahiyette bir ihtilafa düşmek caiz değildir. Allahu Teala (c.c) nın kitabında veya …

Read More »

İman İle Amel Arasındaki Münasebet

Ehli Sünnet müctehid imamları; imanın bir bütün olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. İman, amelden bir cüz değildir. İmamı azam Ebu Hanife elvasiyye isimli eserinde “sonra amel imandan, iman da amelden başkadır. Çünkü çoğu zaman müminden amel yapma mükellefiyeti kalkabilir. Amel kalktığı zaman, iman da kalkar denilmesi caiz değildir. Zira hayız halindeki …

Read More »