Tag Archives: İslam da İctihad

İslam da İctihad İçin Aranan Vasıflar Dördüncü kısım

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem (SAV) in: “Allahü Teala size ilmi verdikten sonra zorla geri almaz. Ancak sizden ilmi, alimlerin ölümüyle söküp alır ve geriye kara cahiller kalır ki, onlardan fetva sorulur, onlar da şahsi görüşleriyle fetva verirler ve böylece hem kendileri saparlar, hem de başkalarını saptırırlar. Buyurduğu bilinmektedir. Bu hadisi …

Read More »

İslam da İctihad İçin Aranan Vasıflar Üçüncü kısım

Hz.Said b. Müseyyeb (ra) den rivayet edildiğine göre; Hz.Ali (ra) nin, kati nass bulunmayan konularda nasıl hükmedeceklerine dair suali üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem in “müminlerden ilim ve takva sahibi olanları toplayıp istişare edin, bir kişinin reyine göre hükmetmeyin” buyurduğu kaydedilmektedir. Gerek sahabe kiram, gerek müctehid imamlar bu konuda oldukça …

Read More »