İcmali ve Tafsili İman Nedir ?

Resuli Ekrem (SAV)’in tebliğ ettiği İslami esasların tamamına, hiçbir tafsilat gözetmeden inanmaya “icmali” iman denir. Bu da “kelime Tevhid” ve “kelimeyi Şahadette” ifadesini buyurmuştur. “la ilahe (ilah yoktur), illallah (yalnız Allah (cc) vardır), Muhammedür-Resulullah (Muhammed (as) onun resulüdür) diyen ve bunu kalbi ile tasdik eden her mükellef, müslümandır. Akil ve baliğ olan her insana; “kelimei Tevhid” ve Kelimei Şehadette” ifadesini bulan icmali imana sahip olmak farzdır.

Allahü Teala (cc)’ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, bunların mahiyetlerini bilerek kati olarak iman etmeye “tafsili iman” denir.

 

Bir yanıt yazın