Yeryüzünde Tevhit Mücadelesi ve İlk İsyan

İnsanın dünya üzerindeki mücadelesi Hz.Adem As.la birlikte başlamıştır. İlk insanın, aynı zamanda ilk peygamber olması çok önemli bir hadisedir. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem“hepiniz Adem (as)in çocuklarısınız. Adem (as) ise topraktan yaratılmıştır.” Buyurarak, bütün insanların ceddinin Hz.Adem (as) olduğunu tebliğ etmiştir. Dolayısıyla kavim noktasından bütün insanlar birbirlerine eşittir. Hiçbir kavmin diğerine bir üstünlüğü yoktur.

Yeryüzündeki ilk insan cemaati, Hz.Adem ve çocuklarından teşekkül etmiştir. Kendi aralarındaki ilişkilerde vahye tabi olan bu kimseler ilk ümmettirler. Dolayısıyla yeryüzünde gerçekleşen ilk siyasi kuruluş Hizbullah’tır.

İlk ihtilaf; vahiy gereği olarak teşekkül eden aile sistemine karşı Kabil’in heva ve hevesine kapılarak uydurduğu teoriden kaynaklanmıştır. Hz.Adem’e indirilen 10 suhufta beyan buyurulan şeriata göre, Habil’e nikahlanması gereken İklima’ya Kabil aşık olmuştur. Hz.Adem’in oğlu Kabilin; bu tekliğinin gayri meşru olduğunu beyan eder, birer kurban kesmelerini emretmiştir. Habil’in kurbanı kabul edilince; Kabil iyiden iyiye kızmış ve ihtirasa kapılarak kardeşini öldürmüştür.

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem şöyle buyurmuştur. “hiçbir adem oğlu zulüm ile öldürülmez, ancak (öldürülürse ) onun kanının günahından Hz.Adem’in oğlu Kabilin hesabına bir pay ayrılır. Çünkü bu cinayeti adet edenlerin önderi odur.”

Kabil vahiy sistemine karşı ilk ayaklanan kimsedir. Bu açıdan Allahu Teala’nın indirdiği hükümleri çirkin görüp, kendi heva ve heveslerine göre hüküm icad etmek isteyen bütün ideologların lideridir. Her ideoloji temelde “Kabil kompleksine” dayanır.

Allahu Teala şöyle buyurmuştur. “insanlar bir tek ümmet idi. (kimi iman etmek, kimi küfre sapmak suretiyle ihtilafa düştüler) binaenaleyh Allahu Teala rahmetinin müjdecileri, azabının habercileri olmak üzere (onlara) peygamberler gönderdi ve beraberlerine (insanların ihtilafa düştükleri hususlarla ilgili) aralarında hüküm vermek için hak ve gerçek kitaplar da indirdi. Halbuki kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerine karşı olan haset ve ihtirastan ötürü ihtilafa düşenler, o kitap verilenlerden başkası değildir.

 

Bir yanıt yazın