Tag Archives: itikadi mezhepler

İtikadi Mezheblerin Teşekkülü Ve Tasnifi

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem in, kendisinden sonra fitnelerin zuhur edeceğine dair sahabi kirama bilgi verdiği muteber hadis mecmualarında zikredilmiştir. Kati nassların heva ve heveslerine göre tevili, siyasi ihtiraslarla yakından alakalıdır ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem in vefatından sonra ortaya çıkmıştır. Hz.Ebu Bekir (R.A) in hilafeti döneminde ortaya çıkan yalancı peygamberler, …

Read More »